De som lykkes i det å bli gamle, har bestemt seg for å holde seg i form
– fysisk, sosialt, intellektuelt og følelsesmessig

Eric Pfeiffer