Vår kompetanse

Kompetanseoversikt for medlemmene av
Seniorkompetanse Fjellhaug

Eli Gjøra
er utdannet lærer og har tre perioder bak seg som misjonær i Etiopia, tilknyttet Den norske skolen i Addis Abeba. Har ellers arbeidet i forsamlingstjeneste og administrasjon. Har hatt og har ulike styreverv, blant annet i styret for Misjonssalen Oslo. Har kjennskap til drift av kristne friskoler.
Hun kan bidra innen administrative oppgaver, hjelp til daglig bruk og organisering av vanlige dataprogrammer, forefallende arbeid.
E-post: egjora@gmail.com
Telefon: 92442127

Inger Holter
har sekretærutdannelse og lærerskolen. Hun har vært lærer og har mange års erfaring fra kontorarbeid i Etiopia og ved NLMs hovedkontor, økonomiavdelingen, har vært forlagsredaktør i Lunde Forlag og innleser av lydbøker for KABB. Hun har hatt ulike tillitsverv i NLM.
Kan hjelpe med å lese korrektur, mindre rutineoppgaver, forefallende arbeid.
E-post: iholt@online.no
Telefon: 45227642

Asbjørn Kvalbein
Har vært opptatt av tjeneste med massemedier hele livet, som redaktør av Utsyn, rektor på Gimlekollen mediasenter, forlagssjef i Lunde, og web- og forkynnertjeneste i radio og tv i Norea.
Han kan hjelpe med oppgaver innen medier og kommunikasjon, undervisning, administrasjon, forkynnelse, bibelopplæring, medvandring og hva det ellers er behov for.
E-post: akvalbein@norea.no
Telefon: 97507839

Irene Lende
har arbeidet som sykepleier og operasjonssykepleier i Etiopia og Norge. Hun har gått ettårig misjonsskole og har i mange år vært misjonær for NLM i Etiopia.
E-post: irenelende@me.com
Telefon: 46956708

Randi Ljønes
er utdannet lærer og har arbeidet som lærer, inspektør og rektor ved Gjerdrum skole. Vært aktiv i forskjellige typer kristent arbeid. 
E-post: raljones2@gmail.com
Telefon: 95764315

Sverre Dag Ljønes
har arbeidet som sjefsingeniør i Televerket / Telenor. Han har vært med i mange kristne fellesskap og tiltak, blant annet som styremedlem. En periode var han landsstyreleder i Indremisjonsforbundet
E-post: sverredag@gmail.com
Telefon: 90138938

Dagrun Pedersen
har sekretærutdannelse. Hun har arbeidet som lærer og i butikk, og har 40 års erfaring som kontorsekretær/konsulent. Har deltatt i diverse frivillig arbeid.
Hun kan hjelpe med praktiske oppgaver, f.eks. ved arrangementer, og forefallende arbeid.
E-post: dagrunp@broadpark.no
Telefon: 98223565

Dagfinn Solheim
har gått på Misjonsskolen, er cand.theol., har studieopphold i Norge og USA (Fuller), og er Dr. of Missiology. Han har vært misjonær i Japan i flere perioder – som leder, lærer, prest. I Norge har han vært lærer og inspektør ved Misjonsskolen på Fjellhaug og førstelektor ved Misjonshøgskolen, leder for China Instituttet samt forkynner for NLM. Redaktør av bladet INNSYN. Han har hatt en rekke tillitsverv og deltatt i styrearbeid.
Ressursperson på følgende: Misjon, ytremisjon, misjonsvitenskap/missiologi, verdensmisjon. Religionsvitenskap, særlig islam. Kirkevekst og evangelisering. Ledelse og administrasjon. Økumenikk. Menneskerettigheter. Japan og Kina. Vil gjerne bidra som konsulent og rådgiver.
E-post: dagfinn44@icloud.com
Telefon: 412 24 148

Arne Tolo
Har gått fire år på Misjonsskolen på Fjellhaug, tok senere teologisk embetseksamen fra MF. Han er teol.dr. fra Universitetet i Uppsala. Han har vært i Etiopia som misjonær og kom hjem i 1990. Han har undervist på Fjellhaug, særlig i misjonsvitenskap og kirkehistorie. Fra 2001 var han knyttet til kristendomsseksjonen ved Norsk Lærerakademi i Bergen. Senere ble han mer engasjert i faget interkulturell forståelse. Han fikk også mye ansvar for å ta seg av internasjonale studenter. Som pensjonist vil han gjerne hjelpe til med undervisning, veiledning og sensortjeneste.
E-post: arne@tolo.no
Telefon: 47893967

Bjørg Tolo
Hun er utdannet som helsesøster. Har vært misjonær i 15 år sammen med sin mann Arne i Etiopia. I de senere år har hun arbeidet med forebyggende medisin ved Smittevernkontoret i Bergen kommune. Hun har jobbet med reisemedisin og har kompetanse på vaksiner og helse. Kan hjelpe med medvandring og ellers hva som trengs.
Epost: bjorg@tolo.no
Telefon: 92601340

Guri Tulluan
er utdannet adjunkt, og har fem perioder bak seg som misjonær i Indonesia, Singapore og Peru. Hun har vært lærer for misjonærbarna ute i tillegg til flere år som lærer ved barne- og ungdomsskoler i Norge. Hun kan bidra med undervisning innenfor sitt kompetanseområde som allmennlærer, også som veileder i åndelige og praktiske spørsmål, ikke minst for misjonskandidater og misjonærer. Tar gjerne taleoppdrag. Kan også ta praktiske oppgaver etter behov.
E-post: guritulluan@gmail.com
Telefon: 46835376

Ola Tulluan
har gått på Misjonsskolen, er cand.theol. Han har bak seg 5 perioder som misjonær i Indonesia, Singapore og Peru, med varierte oppgaver innen ledelse og undervisning i teologi og forskjellige misjonsfag. Han har også reist som forkynner både i Norge og i misjonslandene. Han har vært knyttet til Fjellhaug som lærer både på Bibelskolen og Misjonshøgskolen, og som inspektør med ansvar for misjonærutdanningen. Han har vært rektor på Fjellhaug Skoler og generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband.
Han kan bidra med taleoppdrag og undervisning innenfor sitt kompetanseområde.
E-post: otulluan@nlm.no
Telefon: 91113253

Kjell Magne Yri
er cand.theol., mag.art., PhD, og professor i allmenn lingvistikk ved Universitetet i Oslo (nå emeritus). Han har arbeidet med gresk og lingvistikk først og fremst, sistnevnte særlig mht. morfologi, semantikk og leksikografi. Han har kunnskap om afrikanske språk, særlig etiopiske (amharisk, sidaama og oromo) og mapudungun (Sør-Amerika), er dessuten flytende i spansk.
Han har arbeidet med bibelomsetting til norsk og sidaama.
Musikk: gitar og orgel.
Vil gjerne være tilgjengelig for folk som skal ut og har vært ute i misjonens tjeneste om noen vil lære av akkurat hans erfaring, og delta i miljøet på Fjellhaug. Vikarierer gjerne med språkundervisning for korte perioder på misjonens skoler. Kan ta relevante, relativt korte oppdrag på misjonsfelt.
E-post: kjellmy@iln.uio.no
Telefon: 92 45 19 10

Else Johanne Østereng
er utdannet sykepleier. Hun har mer enn 30 års erfaring innen eldreomsorg, personalbehandling og ledelse. Hun var med på etablering og oppstart av Grünerløkka alders- og sykehjem. Ensjøtunet bo og servicesenter ble lagt ned fra 01.01.09. I den forbindelse hadde hun ansvar for gjennomføringen av denne prosessen, med å lede, gjennomføre og ivareta personalet gjennom en vanskelig oppsigelsesprosess. Ulike tillitsverv og oppgaver innen menighetsarbeid, leder av alfakurs og medlem av Diakoniutvalget. Med i NLM Misjonssalen Oslo, i styret i Støttegruppa/Ungdomsforeningen og i Festkomiteen – 30 år som leder.
E-post: eostereng@outlook.com
Telefon: 913 23 068

Juel Østereng
har handelsskole, befalsskole, revisorskole og utdannelse i lederutvikling, strategisk og operativt styrearbeid. Han har 25 års erfaring som toppleder og linjeleder fra konsern til små virksomheter. Strategi, organisasjons-/forretningsutvikling, økonomistyring, kjedevirksomhet/franchise.
Han har kunnskap og erfaring fra salg/markedsføring, forhandlinger og kvalitetssikring.
Kjennskap til produksjon, logistikk.
Han har hatt en rekke tillitsverv og styrearbeid i NLM, menighet og bedrifter.
E-post: jostereng@outlook.com
Telefon: 955 56 720