En av de største hemmelighetene ved å forbli ung
er vanen stadig å lære noe nytt.

Ukjent