Le aldri av gråhåret gubbe.
Ofte er det godt hva en gammel kveder,
og kloke ord klinger fra rynket hud.

Håvamål