Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere får grå hår,
vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles …
Jes 46:4

Gud, ved profeten Jesaja