Det er forskjellige tjenester,
men Herren er den samme.
1Kor 12:5

Paulus